Loading...

Tin tức

Pin liti-ion không chứa coban
Ngày:
27/10/2020

Lượt xem:

217

Tất cả các loại pin liti-ion thương mại hiện nay đều sử dụng catốt có chứa coban, coban là thành phần quan trọng cho pin liti-ion trong hầu hết smartphone, laptop, tablet hoặc xe ôtô điện.

Xem ngay